Send Password

Du kan be om ditt passord ved å skrive inn ditt brukernavn, og passordet vil bli sendt til epostadressen du benyttet under registrering.

Hvis denne portalen støtter det kan du også be om passordet ved å taste inn denne epostadressen. I dette tilfellet trenger du ikke å taste inn ditt brukernavn.

Du kan også bli spurt om å taste inn svaret på passordspørsmålet du eventuelt benyttet under registreringen.