Hva skal du i en himmel der du ikke får joike”?
Áilluhaš’ betydning for den samiske joiken

Tekst av Ola Graff

Nils-Aslak Valkeapää (Áilluhaš) er kanskje den mest mangfoldige samiske kunstneren som har levd. Arbeidet hans med joik fikk stor betydning. Han var svært opptatt av joiken og å skape repekt for joiken. Han så helhetlig på musikk, poesi og bildekunst.Han har holdt konserter over store deler av verden. Han var blant annet flere ganger i Japan. I 1975 deltok han på det første møtet i Verdensrådet for urfolk i Canada. Flere representanter var skeptisk til samene på grunn av deres hvite hudfarge, men da Nils-Aslak framførte en joik, var skepsisen som blåst bort, og samene blei godtatt på linje med alle de andre. 

Han utvidet perspektivet også utover joik. Han holdt noen få konserter med gamle samiske salmer hvor han diktet ny tekst til melodiene. Dette blei utgitt etter hans død. En av sangene, Giitu buot attáldagain (Takk for alle gaver), er tatt med i den nye samiske kirkesalmeboka, Sálbmagirji II.
Hans største opptreden noen gang var å åpne De olympiske lekene på Lillehammer i 1994. Åpningsseremonien blei sett av hundrevis av millioner mennesker. Han lagde en ny joik i helt tradisjonell stil til denne åpninga. Etterpå ga han den ut på plate.

Les Ola Graffs artikkel om musikeren Nils-Aslak Valkeapää

Hør Ola Graffs foredrag fra Riddu-festivalen 2012:

 

Ola Graff har ved flere anledninger holdt foredrag om musikeren Nils-Aslak Valkeapää. Han er opptatt av å formidle det nyskapende og grensesprengende i musikken hans. Han forteller også om unge talenter som ble oppdaget fordi Valkeapää tok barna med i sitt skapende virke.
Ola Graff er forsker på Universitetsmuseet i Tromsø.

 Nils-Aslak Valkeapää på Spotify